Om oss

Gjøvik båtsenter og Cafe Engebret er begge 100% eid av Bjørn Engebretsen.

Engebretsen har erfaring fra båtbransjen, både innen foreningslivet og salg av båter.

Han har vært formann i Gjøvik båtforening, og har foreningens Hederstegn. Han har også vært medlem i sentralstyret for daværende KNMF, Kongelig Norsk Motorbåt Forbund.

I tillegg har han deltatt i styrer for flere andre båtforeninger, og har også fått utmerkelser fra disse. Han har vært en lokal forhandler og kontaktperson for Scand boats A/S i flere år, inntil selskapet til produsenten gikk konkurs. Det samme gjelder salg av gummibåter av typen BRIG.

Engebretsen har fått flere tilbud som forhandler av andre merker, men har takket nei inntil servicebygget og et verksted er opprettet.

 

Engebretsen har vært innen fast food bransjen en hel generasjon, som innehaver av

RUNDKIOSKEN i Jernbaneparken i Gjøvik. Han har også vært innehaver av kafeteria virksomhet, både på Gjøvik og Toten.

 

Engebretsen håper at hans ulike bakgrunn skal danne et godt grunnlag for å etablere en virksomhet som båthavn, servering og salg i Bråstadvika.

 

Han ønsker å understreke at et servicebygg er helt nødvendig for å kunne få satt i gang de ulike virksomhetene. Vurderingen blir å gjøre dette på en profesjonell måte og ikke halvhjertet hvor kundene ikke får det som de har krev på.

 

”Velkommen til oss, - vi vil vokse oss bedre dag for dag”, sier han, med et smil.

 

Hvordan du finner oss

Skriv til oss

 
#