Uteområde

Bråstadvika

Bråstadvika har vært brukt som bade- og rekreasjonsområde i årtider. Men den har vært både steinete og helt uten noe form for fasiliteter. Grunneieren og utbygger ønsker å utvikle dette området med oppdatering til samme nivå, og med de fasiliteter som det øvrige området skal få.

I 2005 ble stranda rensket for stein og kratt og det ble kjørt bort mer enn 50 billass av dette. Deretter ble det kjørt på over 100 tonn med hvit finkornet sand som danner en flott lagune.

Det ble innleid mobile toaletter og oppsatt søppel- stativer for å holde området rent og pent. I 2006 håper vi å kunne kjøre på jord og anlegge plen på det bakerste feltet. Her vil det bli anlagt ballplass og lekestativer, slik at mangfoldet kan utøves på dette området.

På sikt vil det bli bygget ett sanitæranlegg som skal tilby allmenheten toaletter og dusjer. Til dette anlegget vil alle ha adgang. Men noe av kostnadene for drift av et slikt anlegg vil bli finansiert med avgiftsbelagt parkering. Bygging av et slikt anlegg kommer senere, og løsningen med å dekke behovet for toaletter vil foreløpig bli som i 2005-sesongen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen som gjester, og håper folk ikke griser til eller knuser flasker og glass i den sårbare sanden eller på grøntområdene. På den måten kan vi alle få et hyggelig opphold i Bråstadvika.

 

Glomstadvika Naturist Forening

Bråstadvika har også på den nordre delen av elva et flott område for naturister. Dette har naturistene selv skapt gjennom utallige dugnader og de har et område som er svært vakkert og flott for de som ønsker og nyte et slikt tilbud.

Forøvrig viser jeg til Naturist Foreningens egne internettsider.

#