Nyheter

Bråstadvika

Vi registrerer at vi de siste årene etter brannen i 2009, har fått en nedgang i antall utleide båtplasser. Dette skyldes vesentlig at vi i denne...

Tilbud om utleie av båter

Vi arbeider med å få et tilbud om utleie av båter. Dette vil være båter for familier, hvor det er mulig å reise litt lengre enn...

Brusautomat i båthavna

Brusautomat i båthavna På bakgrunn av mangel på serveringstilbud, vil fra i år sette opp en brusautomat i båthavna, plassert i nærheten...

#