Historie

Grunneier Haldor Braastad og  kioskeier  Bjørn Engebretsen, har i lang tid arbeidet med planer om utvikling av Furusetvika, eller mer kjent som Bråstadvika,  til et nytt fritidsområde.

Det var først i 2003 at de første spadetakene ble tatt.  Fordelingen på arealet er at Haldor Braastad etablerte og driver  Gjøvik Campingsenter A/S, og  Bjørn Engebretsen  etablerte og driver Gjøvik Båtsenter og Cafe Engebret.  Arealene utenom dette skulle selges og utvikles  til fritidsboliger.

Store grunninvesteringer har gjort at vi gjennom flere år har tatt små steg, men i riktig retning. Vår lille bildeserie viser noen av trinnene og utviklingen av anlegget. Vi hadde et topp år i 2009, hvor alle tilgjengelige båtplasser var belagt, sammen med at Cafe Engebret var godt etablert for besøkende fra hele distriktet. Dessverre fikk vi i november et kraftig tilbakeslag, gjennom en totalbrann som la hele anlegget i aske. Før dette hadde vi slitt med flom to år på rad, og senere har vi også fått to nye flommer. Det kan vel neppe sies at vi har gått til dekket bord så langt. En ting er at anlegget oversvømmes, men anlegget blir også ødelagt på ulike måter av alt vannet. Nå har vi tatt grep sammen med Gjøvik kommune og det er bestemt at bygningsmassen skal etableres på et langt høyere nivå. I tillegg vil vi sikre tilgangen til flytebryggene ved flom, og eventuelle store båter med landfast båtplass kan også flyttes til flytebryggene, og kan derfor benyttes mens flommen herjer.

Våre visjoner for området er mange. Vi ønsker ikke her og nå å gå i detaljer om dette, fordi planene  senere kan  bli endret. Men for året 2014 vil et nytt tilbud komme på plass. Vi starter med båtutleie, - først i liten skala,- og senere med  en utvidelse hvis dette blir et tilbud folk ønsker.

Parallelt vil arbeidet med å bygge det nye servicebygget være i fokus.  

 

 

 

Galleri

#