Båtsenteret

Båtsenteret

Utleie

Utleie

Cafe Engebret

Cafe Engebret

Nybygg

Nybygg

Om Båtsenter

Vi vil her gi en informasjon om planene og utviklingen i Bråstadvika. Bråstadvika har vært benyttet av byens befolkning til friluftsliv i alle år, mest på sommeren, men også noe om vinteren.

 

Området har vært brukt som grustak, men har ellers mer eller mindre ligget urørt. Området er nå det eneste ”urørte” området som er sentrumsnært.

 

 

Nå har kommunen bygget ut strandpromenaden nordover og den er snart tilknyttet Bråstadvika helt fra CC mart'n. Dette gjør at byens befolkning kan gå på beskyttede gangveier fra sentrum, via Bråstadvika over riksveien, via Ulsrud og tilbake til Bjørnsveen og byen. De planene som folk nå ser blir realisert, har vært planlagt i flere år. Det har vært nødvendig å innhente ulike tillatelser, og det er foretatt omregulering av området slik at det blir utbygd slik som vi ønsker.

 

 

Gjøvik kommunes organer har vist stor velvilje til disse planene, og medvirket til det som blir et meget godt tilbud til de som ønsker å besøke området. I tillegg vil byen trenge en erstatter for området rundt Vikodden som vil forsvinne med tiden. Arbeidet med de ulike objektene er tidkrevende, og ikke minst kreves det store investeringer. Dette vil medføre at området vil bli gradvis utbygd over flere år, og i takt med etterspørselen av de ulike fasiliteter.

 

 

Området er planlagt med etablering av campingplass, badestrand, serveringstilbud og båthavn m.m. Vi håper våre tilbud blir godt motatt blant de besøkende, og at vi kan få utviklet dette til å bli noe som kan benyttes til alles glede.

 

 

Velkommen til Bråstadvika!

 

Siste nyheter

Bråstadvika

Vi registrerer at vi de siste årene etter brannen i 2009, har fått en nedgang i antall utleide båtplasser. Dette skyldes vesentlig at vi i denne...

Tilbud om utleie av båter

Vi arbeider med å få et tilbud om utleie av båter. Dette vil være båter for familier, hvor det er mulig å reise litt lengre enn...

Brusautomat i båthavna

Brusautomat i båthavna På bakgrunn av mangel på serveringstilbud, vil fra i år sette opp en brusautomat i båthavna, plassert i nærheten...

#