Reglementet

 1. Alle båteiere kan finne sin egen båtplass på plasseringslisten som er opphengt på servicebygget. Hver båteier får tildelt en oblat som gjelder for ett år om gangen. Det er ønskelig at denne settes på frontruten på båten, så det er godt synlig.
 2. Båteieren er selv ansvarlig for all fortøyning og materiell for dette. Dersom båteieren er usikker på hvordan dette skal gjøres kan han henvende seg til havnesjefen for å få råd.
 3. Alle båteiere må rette seg etter havnesjefens pålegg. Dersom båteieren ikke er tilstede og/eller at hans båt er truet sikkerhetsmessig, eller truer andres båter, kan havnesjefensikre båten. Dersom det er med gått materiell eller urimelig lang arbeidstid, kan dette medføre krav overfor eieren.
 4. Båteieren må selv sikre båten og ha egen forsikring for denne. Båteieren skal ha jevnlig ettersyn med båten, til tross for at havnesjefen vil gjøre daglige inspeksjoner i havna.
 5. Båteieren plikter å holde orden på brygger og på land området. Dersom båteieren har avfall som ikke passer i fremsatte søppelkasser, så ta kontakt med havnesjefen om dette.
 6. Dersom båteieren har husdyr om bord, skal «lufting» ad denne skje utenfor opparbeidede områder. Det er ønskelig at vedkommende medbringer pose egnet til slike formål.
 7. Grøntanlegget er tilgjengelig for alle båteiere, inkludert båt gjester i havna. Grilling skal skje på anviste plasser, og båteierne plikter å rydde opp etter seg når de går til ro. Forurensing av området av ulike slag etter fest på land, flaskeknusing etc. vil få store konsekvenser for den enkelte båteier. All festing i båthavnas friområde skal være avsluttet kl:2300. I helgene er dette lovlig til kl:0100.
 8. Det vil bli etablert gratis gjesteplasser i havna for «langveis farende». Oppholdet skal begrenses til en natt, deretter vil det bli avkrevd døgnleie.
 9. Forurensing av havnebassenget med bensin, diesel og eller utslipp av kloakk fra båter vil bli anmeldt. Ved eventuelle uhell skal havnesjefen underrettes.
 10. Båter som ikke leier eller på urettmessig grunnlag legger seg i havna, på utleide plasser eller andre steder på vårt anlegg, vil bli borttauet på båteiers bekostning.
 11. Alle båteiere har plikt til å melde fra dersom de ser forhold som kan skade båthavna og dens renome og sikkerhet.
 12. All transport med varer til båtene kan skje med kjøring ned til kaien. Deretter er det parkering på anvist plass ( TP ) eller anvist gratis ved riksvegen.

 

VI ØNSKER ALLE ET HYGGELIG BESØK I BRÅSTADVIKA.

 

#