Cafe Engebret

Dette er et gammelt firmanavn innen restaurant livet, med gode tradisjoner som vi ønsker å videreføre på Gjøvik. Som innehaver av navnet Engebretsen, ble dette et lett navn å forbinde med oss. Anlegget hadde frem til 2009 et oppgående tilbud, med kiosk/gatekjøkken og middagsretter hele sommeren. Vi huset også ulike private arrangementer som et supplement til vår drift. Dette konseptet vil bli oppstartet igjen så fort anlegget blir operativt igjen.

Vi kommer nærmere tilbake når vi vet mer om konkrete tidsrammer.

Galleri

#