Båtsenteret

Båthavna fikk sin start sommeren 2003. Havnebassenget er regulert  for i mellom 180-200 båtplasser, avhengig av størrelsen på båtene. Hele havneområdet ble utgravd for å ha en dybde på 3 meter, målt ut i fra normal vannstand. Havna er utformet med både faste betongbrygger og trebrygger. I tillegg har det foreløpig blitt etablert en pir med betongbrygger, med tilgang fra sør. Det skal senere bli tilsvarende flytebrygger fra nord, som til sammen vil danne det indre bassenget.

I dag har vi tilgang på 65 båtplasser, hvorav de fleste har y-bommer. Vi har tilrettelagt anlegget for å kunne imøtekomme båteiere med store båter, eller båter med spesiell utforming.

Alle båtplassene har fått tilgang på strøm med egen måler, og kommunalt vann. Fordelingen av båtplasser skjer av havnesjefen, som vektlegger størrelser og tyngde, for å kunne tildele den båtplassen som passer best for din båt.

Hele havneområdet er sikret gjennom sporadiske vaktkontroller fra vekterselskap. I tillegg er det oppmontert overvåkningskameraer (nattkameraer), som dekker alle vinkler og som lagrer aktiviteten i havna. Området er belyst, men ytterligere belysning vil komme om kort tid.

Havneområdet er tilpasset slik at båteiere med plass i havna, kan benytte seg av landbaserte installasjoner. Dette er i hovedsak rastebord med tak og lekeområder for barn. Vi er av den oppfatning at våre kunder skal kunne grille og kose seg på land uten å være forpliktet til å benytte seg av våre serveringstilbud.

Som nevnt ovenfor har vi vært utsatt for fire flommer og en brann, noe som har ødelagt mye for fremdriften vår. Men et nytt servicebygg er under etablering, og her vil det komme kiosk/gatekjøkken og restaurant. I tillegg vil vi få andre fasiliteter i bygget som kommer båteierne til gode.

I dette nye servicebygget som er under oppføring,  kan våre båtkunder allerede nå benytte seg av toaletter og gratis dusjer. Her får hver enkelt en kode for å få tilgang.

Området er stille og fredelig i landlige omgivelser. Her kan barna leke trygt for all trafikk, og for de som vil overnatte i båten sin, -  våkner en  til måkeskrik og bølgeskvulp.

Vi håper dere vil finne vårt tilbud av interesse og ønsker dere velkomne. 

#