Tilbud om utleie av båter

Vi arbeider med å få et tilbud om utleie av båter. Dette vil være båter for familier, hvor det er mulig å reise litt lengre enn bare rundt Gjøvik.

Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer om dette.

#